Leveler

Leveler – Presisjonsverktøy for bedre agronomi

SoilMate Leveler er en elektronisk sensor som kan kobles til jordbruksredskaper for å kunne manuelt justere, og på sikt fjernstyre redskapen til en optimal posisjon.

Gjennom SoilMate Leveler økes utnyttelsen av landbruksarealene og man får større produksjon pr. dekar. SoilMate Leveler vil hjelpe produsenten med jordbearbeide, såing, sette og plante riktig, samt at den vil automatisere arbeidsdokumentasjonen. Den vil også gi beslutningsstøtte, økt kunnskap og holdninger til rett agronomi.

På samfunnsnivå opplever vi økt fokus på jordbruk og graden av selvforsyning i Norge og andre land. Vi håper og tror at SoilMate Leveler kan være et viktig bidrag for å styrke produksjonen i jordbruket. Vi tror de fleste bønder kan være interessert i en slik forbedring på gårdene sine.

SoilMate Leveler bidrar også til mer miljøvennlig og effektiv drift. Ettersom bonden får en mer presis bruk av redskapene sine, vil det bli mindre traktorkjøring. I Norge, og etterhvert internasjonalt, kan dette bety vesentlig mindre bruk av fossilt drivstoff i landbruket. Dette er en god sideeffekt av det vi kaller for «nøyaktighet satt i system.»

Hvordan fungerer det?

  • Kan brukes på alle typer redskap
  • Hjelper bonden med å stille inn redskap
  • Logger hva som blir gjort

SoilMate Leveler består av to enheter. Den ene kobles til utstyret og den andre til traktoren. Sensorene monteres på maskinene. Det kan også kobles flere sensorer til samme traktor.

Traktorsensor: monteres på traktor og redskapssensor(er): monteres på redskapen. Sensorene er trådløse, rimelige og monteres permanent retrofit på gammel eller ny redskap. I en applikasjon på mobilen din (Android og iOS) sammenlignes data fra traktor- og redskapssensorer, og alt presenteres i traktoren mens arbeidet pågår. All data lagres i skyen.

Utvilket med støtte fra: