SoilMate

SoilMate tilbyr tekniske løsninger til landbruket for å øke produktivitet, kvalitet, sporbarhet, kontroll og prognose. Gjennom datafangst optimaliseres prosesser og rutiner. Analyser av innsamlede data gir svar på planteøkonomi og plante-/produktkvalitet. Gjennom planlegging basert på dokumenterte produksjoner øker forutsigbarhet, kontroll og forbedrer prognoser for volum og høstetidspunkt.

Innsamlede data gir også sporbarhet fra frø til ferdig produkt. Rapportering i henhold til krav fra myndigheter og varemottakere forenkles.

I tillegg til de unike egenskapene i våre løsninger skiller SoilMate seg fra andre leverandører med stor faglige produksjonserfaringen og behovsdreven utvikling. Dette sammen med eierens samlede kompetanse, nettverk og interesse er SoilMates store styrke.

SoilMate Leveler
SoilMate Leveler er en elektronisk sensor som kan kobles til jordbruksredskaper for å kunne justere, og fjernstyre redskapen til en optimal posisjon.
SoilMate Tracker
SoilMate Tracker er et digitalt verktøy for kostnadskontroll, bærekraft, matsikkerhet, planlegging og dokumentasjon. Tracker forenkler og effektiviserer innrapportering til myndigheter og varemottakere, og gir løpende oversikt over innsatsfaktorer og kostnader.
SoilMate Systems
Soilmate Systems henter informasjon fra ulike sensorer som værstasjoner, gjødsel- og vanningsanlegg eller roboter og knytter de innsamlede dataene sammen for bedre læring og effektivisering.