Arbeidsregistrering

Arbeidsregistrering

Modulen tilbyr effektiv registrering av arbeid på operasjoner og på kultur/plante. Det er stor fleksibilitet i hvordan arbeidsregistreringen settes opp, noe som gjør at den kan tilpasses de fleste behov. Arbeid godkjennes gjennom en rollebasert arbeidsflyt før det blir tilgjengelig på arbeids- og lønnsrapporter.

Plassering av timer på avdelinger og prosjekter gir et riktigere bilde av økonomi, effektivitet og resultat på kultur og ansatte.

  • Fleksibelt oppsett og konfigurasjon 
  • Rollebasert arbeidsflyt 
  • Sanntids rapportering med eksportmuligheter 
  • Pris- og lønnshistorikk 
  • Støtte for flere språk 
Se Bonden Grønt sine erfaringer med Arbeidsregistrering