Høsting med strekkode

Høsting kan enten registreres manuelt inn i SoilMate Tracker eller det kan benyttes en strekkodeleser for å lese av strekkode-merkede enheter.
Bruk av håndterminal og merking av enheter øker effektiviteten og nøyaktigheten på innhøstede enheter.

Alle registreringer kommer automatisk inn i arbeidsregistreringen på den ansatte som har høstet varen. I tillegg lagres data om produktet i dokumentasjonsmodulen. Dette gir sporbarhet og økt matsikkerhet.