Dokumentasjon

Dokumentasjon

Modulen legger til rette for sporbarhet fra frø til ferdig produkt. I Tracker knyttes dokumentasjon til den enkelte plante og ikke til et skifte. Dette gjør at all historisk dokumentasjon bevares for hver enkelt plante uavhengig av plassering.

SoilMate Tracker er lagt opp etter modellen: Plan – Produksjon – Prognose.

Vi har stor tro på at denne modellen vil optimalisere produksjon, og gi god forutsigbarhet og kontroll gjennom et godt verktøy for planlegging av produksjoner. Analyser av historisk dokumentasjon vil gi svar på planteøkonomi og plante-/produktkvalitet.

  • Fleksibelt oppsett og konfigurasjon 
  • Rollebasert arbeidsflyt 
  • Sanntids rapportering med eksportmuligheter 
  • Sporbarhet og økt matsikkerhet 
  • Bedre prognoser 
  • Støtte for flere språk