Systems

Automatisk innhenting av data

SoilMate arbeider med å knytte ulike sensorer til våre moduler. Soilmate Systems vil hente inn informasjon fra ulike sensorer som værstasjoner, gjødsel- og vanningsanlegg eller roboter. De innhentede data vil så knyttes sammen i våre moduler for å kunne gi enda bedre analyser for økt læring og effektivisering.