SoilMate Tracker er den beste løsningen for registering av timeforbruk og arbeid innen landbruket

SoilMate Tracker tilbyr enkle og skreddersydde digitale løsninger for landbruket.

Videoen nedenfor viser hvordan du kan få kontoll på tidsforbruk og lønnskostnader. Tracker gir deg også oversikt over hva som blir produsert i løpet av en arbeidsdag.

Husk å slå på lyden

Om SoilMate

SoilMate tilbyr tekniske løsninger til landbruket for å øke produktivitet, kvalitet, sporbarhet, kontroll og prognose. Gjennom datafangst optimaliseres prosesser og rutiner. Analyser av innsamlede data gir svar på planteøkonomi og plante-/produktkvalitet. Gjennom planlegging basert på dokumenterte produksjoner øker forutsigbarhet, kontroll og forbedrer prognoser for volum og høstetidspunkt.

I tillegg til de unike egenskapene i våre løsninger skiller SoilMate seg fra andre leverandører med stor faglige produksjonserfaringen og behovsdreven utvikling. Dette sammen med eierens samlede kompetanse, nettverk og interesse er SoilMates store styrke.

Les mer om våre produkter: