Informasjonsfilmer og webinar

Informasjonsfilmer og webinar

Informasjonsfilmer om Soilmate Tracker:

Filmen forteller kortfattet og enkelt om modulen: Arbeidsregistrering

Filmen forteller hvordan Ekeberg/Myhrene benytter Soilmate Tracker i sin produksjon.

Filmen forteller om Bonden Grønt sine erfaringer med Soilmate Tracker.

Webinarer

Webinar som presenterer programmet og mulighetene som ligger i det.