Hvem er vi?

I 2007 startet bøndene Anders Hørthe, Simen Myhrene og Fredrik Trolsrud et samarbeid for å bedre kontoll på timeregistrering og dokumentasjon knyttet til sin drift. De så et effektiviseringspotensiale med å måle innsatsfaktorer som for eksempel innledningsvis arbeidskraft, samt å utvikle bedre dokumentasjon knyttet til den enkelte plante. Dette var starten på utvikling av systemet «Tracker».

I 2019 slo disse seg sammen med Ole Kind som gjennom gjennom Jook AS hadde utviklet SoilMate Leveler. Dette er en innovativ oppfinnelsen for å hjelpe bonden med å bearbeide, så, sette og plante bedre og mer effektivt.

Anders Hørthe

    Simen Myhrene

      Ole Kind

        Fredrik Trolsrud